Hem   Om företaget   Press   Kontakt   Hitta hit  
         
 VÅRA UTBILDNINGAR  /  KONSULTVERKSAMHET  /  PRODUKTER  /  AKTUELLT           
 

OM FÖRETAGET

Landets ledande kompetensutvecklare
BergUtbildarna utvecklar kontinuerligt sin verksamhet i mycket nära samverkan med en stor del av landets bergentreprenörer, myndigheter, leverantörer, beställare och andra konsulter. 

Detta borgar för att BergUtbildarna är landets ledande kompetensutvecklare vad gäller berg-, borr- och sprängteknik. 

Kompetens innebär inte bara utbildning utan även förmågan att använda denna på ett tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt och säkerhetsmässigt optimalt sätt.


Bred kompetens och stor erfarenhet
BergUtbildarna är idag landets enda kompletta berg-, borr- och sprängtekniska utbildningsföretag.

BergUtbildarna ingår i Rådet för Sprängteknisk Utbildning och är godkänd utfärdare av det kompetensbevis som krävs för att få vara sprängarbas, Sprängkortet, samt Polismyndighetens krav på kompetensbevis för ansvarig Sprängarbetsledare. 

Under tre år har Bergutbildarna utbildat "Kvalificerade bergarbetare täkt- och anläggning" via Yrkeshögskolan. En ambitiös ettårig yrkeshögskoleutbildning med samtliga teoretiska behörighetskurser, samt övriga kurser inom ADR, Geologi, bergkännedom samt en gedigen instruktörsledd praktik.

BergUtbildarna är vidare av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd godkänd utbildare av bergarbetare och har utbildat en stor mängd bergarbetare för bland annat Länsarbetsnämnderna i Stockholms-, Dalarnas- och Västernorrlands län. Denna utbildning skedde delvis i en egen utbildningsgruva i Dannemora 1994-1998.
BergUtbildarna är också av Räddningsverket godkänd utbildare för ADR-intyg samt godkänd Säkerhetsrådgivare för ADR transporter.

Forum för diskussion och utveckling - Bergsprängardagarna
1999 arrangerade BergUtbildarna AB för första gången "Bergsprängardagarna", det seminarium om berg och sprängteknik som utvecklats till en av landets viktigaste sammankomster för såväl bergsprängningsentreprenörer som beställare, konsulter, leverantörer och myndigheter. Bergsprängardagarna är nu årets händelse i branschen och ett mycket viktigt forum för diskussion och information. Seminariet samlar drygt 250 personer varje år.

Borrkort för säker borrning
BergUtbildarna AB har alltsedan 1998 engagerat sig hårt i utvecklingen av utbildning för bergborrare som skall resultera i ett borrcertifikat, "Borrkort". 2006 har branschen insett vikten av detta och branschföreningen BEF kommer av sina medlemmar kräva ett kompetensbevis (borrkort), med Rådet för Sprängteknisk Utbildning som huvudman.

30 år i branschen

BergUtbildarnas berg- och sprängtekniska utbildning är en vidareutveckling av den verksamhet som inleddes 1987 då Berggruppen AB bildades av Jan Norén, Jan Bååth och Michael Hermansson.

Berggruppen AB byggde upp en komplett sprängteknisk utbildnings- och konsultverksamhet samt bildade sprängämnesbolaget Allmex. I samband med att verksamheten införlivades i Dynokoncernen 1993 avvecklades engagemanget i Allmex.

1998 valde Dyno att lägga ned Berggruppen AB och Michael Hermansson fortsatte då verksamheten i nybildade företaget BergUtbildarna AB.

Sedan 2014-11-01 ingår företaget i sprängämneskoncernen Forcit som en fristående, självständig enhet. 2017 fuserades Bergutbildarna med Spijkerman Berg och Sprängteknik som samtidigt bytte namn till Bergcon.

Välkomna på kompetensutveckling hos BergUtbildarna AB!