Hem   Om företaget   Press   Kontakt   Hitta hit  
      
 VÅRA UTBILDNINGAR  /  KONSULTVERKSAMHET  /  PRODUKTER  /  AKTUELLT       

  Bergsprängardagarna 2017 - innehållsrika med fokus på aktuella projekt och teknik

   
 

Den 26-27 januari var det åter dags för det årliga branschevenemanget Bergsprängardagarna. Seminariet riktar sig till alla aktörer inom bergsprängningsbranschen, entreprenörer, leverantörer, beställare, myndigheter, projektörer och konsulter. I år var det 20:e gången seminariet arrangerades av utbildningsföretaget Bergutbildarna AB.

 Nytt för i år var att evenemanget hölls på Aronsborgs konferenshotell i Bålsta utanför Stockholm, det var även första gången Bergutbildarnas nya VD Sjoerd Spijkerman höll i seminariet som tidigare arrangerats och drivits av Michael Hermansson.

   
  Mari från Bergutbildarna välkomnar konferensdeltagarna vid registreringen. 

   

  Sjoerd Spijkerman och Martin Parvisto, Bergutbildarna minglar innan konferensen startar.
 
   

 
 
   
 


 
Sjoerd inledde med att hälsa alla varmt välkomna till årets Bergsprängardagar och berätta kort om Bergutbildarnas framtida utveckling där man breddar utbildningsverksamheten med bergtekniska utbildningar och konsultverksamheten som nu omfattar såväl byggledning, projektering som besiktning och berg- och sprängteknisk rådgivning.

 
 

 

 

Årets inledningstalare var bergsklättraren, äventyraren och entreprenören Fredrik Sträng som direkt fångade publikens uppmärksamhet med sin scennärvaro och en svindlande inledningsbild från en klättring på Anapurna, världens tuffaste berg att bestiga.

Med en stor portion humor och spännande reflektioner från sina äventyr tog han upp viktiga frågeställningar som berör oss alla – och kanske särskilt om man arbetar i en riskfylld miljö. 

 Vad är drivkraften? Hur hanterar man stress? Att våga lita på magkänslan när något känns fel, trots att det kan ge obekväma konsekvenser. Fredriks föredrag gav publiken både några rejäla skratt och inbjöd till eftertänksamhet.

 
 

 

  Martin Parvisto och Tommy Johansson, Bergutbildarna presenterade nyheter inom utbildning, certifieringsutbildningar för bultsättare, injekterare och sprutbetongsoperatörer, utbildningar som Trafikverket kommer att kräva för Förbifart Stockholm, dels förändringar i antal kursdagar för behörighetsutbildningarna för ovanjord, underjord och sprängarbetsledare som man numera håller på fyra dagar i stället för tidigare fem dagar, dock fortfarande med samma antal lektionstimmar och enligt kursplan.  En utökad dolkurs i samarbete med Desec fanns också bland nyheterna.  
 
   
   
  Anders Arvidsson, Bergutbildarna om marknad och branschens framtid. Det ser positivt ut med många projekt igång eller på gång, såväl ovan- som underjord. 
 
 
  Robert Sturk, Bergsprängningskommittén kom med nyheten att Bergsprängningskommittén och  Svenska Bergmekanikgruppen slås samman och byter namn. Nyheten är så pass färsk att alla detaljer inte är klara än, men detta kommer att bli en helomfattande organisation kopplad till internationella föreningar.  
 
 
 

Vidare handlade det första blocket på torsdagen om marknad, utbildning och nyheter från branschorganisationer och myndigheter.  Björn Strokirk, SBMI redogjorde för Seveso direktivet och informerade att nya kvartsdirektiv kan ställa till det för branschen.

 
   
 

Representanter från Polisen, SÄPO och MSB fanns på plats för att belysa de brottsförebyggande säkerhetsaspekterna inom sprängning. Då man ser ett ökat terrorhot både från religiösa, fundamentalistiska grupper, politiska och ideologiska grupper såväl som organiserad brottslighet finns det anledning att iaktta ännu större försiktighet med hantering, transport och förvaring av explosiva varor.

Patrik Jansson från Polisen påtalade vikten av att hålla noggrann uppsikt på arbetsplatsen, att vara uppmärksam på omgivningen, att kontrollera ordentligt efter en salva då även dolor kan vara stöldbegärliga, samt att se över sina förråd och transporter.

Shulin Nie, MSB informerade om kravet på en D-utbildning för användning av pyrotekniska produkter (stenspräckare).

 
   
 

Ulrika Hamberg, Trafikverket rapporterade om nuläget för miljardprojektet Förbifart Stockholm. Byggtiden är ca 10 år och kostnaden ca 33 miljarder kronor. Förbifart Stockholm består av 7 delprojekt varav 3 tunnelprojekt fördelade på flera olika entreprenader. Ekerövägen byggs om, tunnlar och arbetstunnlar ska byggas, tillfälliga hamnar krävs för att kunna skeppa ut bergmassorna pga en redan hårt belastad väg och känslig natur. Flera entreprenader är redan igång. Ulrika berättar även om att man infört krav på bergarbetarutbildning, de som bygger tunnlarna ska vara certifierade enligt dessa krav.  Hon hoppas att detta skall spridas även utanför Förbifartsprojektet till samtliga framtida projekt.

 
   
 

Elisabeth Olsson, Ramböll kom med nyheter från AMA kommittén och Roland Netterlind, BEF fanns på plats för att berätta om branschföreningens arbete, bland annat med det europeiska sprängkortet.

 
 

 

Efter lunch fortsatte torsdagen med fokus på aktuella projekt och först ut var Henrik Ittner, svensk Kärnbränslehantering och Mats Olsson EDZ Consulting som berättade om sitt gemensamma forskningsprojekt om skadezoner och tätsömmar. Det visar sig att geologin och upptändningsmetod har en stor påverkan på sprickbildning mellan hålen snarare än specifik laddning.

 
 
 

Aliaa Eddnan Hussein och Mattias Widenbrant från Veidekke berättade om arbetet med tunnelbygge i Kista och Akalla. Knepiga situationer uppstod då man skulle spränga endast 10 m från väl trafikerad E4. Ett bra samarbete och dialog med Polisen och sprängentreprenören underlättade arbetet. Man belyste problemet med projekteringsförutsättningar som inte höll och vilka problem som uppstod.


   
 

Under lunch och fikapauserna kunde deltagarna mingla bland årets utställare. 

 
 
 
 
 
   
 

 

   
   
 

Ytterligare tre intressanta projekt redovisades under eftermiddagen, Fredrik Andersson från Geosigma om bergspänningar och bergmekanik av slänter, en grupp från Bohus Bergsprängning redogjorde för ett sprängfritt arbete med ett sänkschakt och en flyktväg för arbeten i avloppstunnlar vid Göteborgs hamninlopp, en känslig och värdefull kulturmiljö.

Johnny Svanborg representerade Hallands Bergtjänst och visade på tjusningen med avancerad bergssågning. Torsdagen avrundades med mingel, middag och dans.

 
   
 

Läs mer och se bilder ifrån middagen och dag 2 | Tillbaka till startsidan | Tillbaka till aktuellt