Hem   Om företaget   Press   Kontakt   Hitta hit 
         
VÅRA UTBILDNINGAR  /  KONSULTVERKSAMHET   PRODUKTER  /  AKTUELLT          
 

SÄKERHETSRÅDGIVARE ADR


Som vi tidigare informerat om är varje arbetsgivare som transporterar farligt gods över värdeberäknad mängd från och med 1/1 2000 skyldig att ha en av MSB Myndigheten (tidigare Räddningsverket) godkänd Säkerhetsrådgivare enligt Lagen (1982:821) om transport av farligt gods och MSB MYndighetens (Räddningsverkets) föreskrift (SRVFS 1999:1) om säkerhetsrådgivare.

Det finns här möjlighet att själv utbilda en Säkerhetsrådgivare inom företaget men det kräver stora förkunskaper och normalt minst 2 veckors utbildning med godkänt skriftligt prov. Här behandlas då inte bara de typer av farligt gods man själv transporterar utan alla typer av farligt gods. Detta är en ganska tuff utbildning som kräver engagemang och att man kontinuerligt uppdaterar sina kunskaper.

Då de flesta mindre och medelstora sprängentreprenörer inte anser det realistiskt med en intern Säkerhetsrådgivare erbjuder därför BergUtbildarna AB denna funktion som extern konsult. Michael Hermansson är av MSB Myndigheten (Räddningsverket) certifierad Säkerhetsrådgivare och dessutom väl insatt i de förutsättningar som gäller för de farligt gods transporter som utförs av sprängentreprenörer.

Michael Hermansson har varit (Räddningsverkets) MSB Myndighetens expert på frågor rörande Klass 1 - Explosiva varor och genomfört klass 1 utbildningen för Räddningsverkets lärare samt deltagit i MSB Myndighetens (Räddningsverkets) utbildning av myndigheterna i Litauen.

Säkerhetsrådgivarens roll är att inventera företagets transporter vad gäller personalens kunnande, gällande rutiner och det praktiska genomförandet och att föreslå eventuella ändringar och förbättringar så att transporterna genomförs enligt gällande bestämmelser på ett säkert sätt. 


Observera att det dock är arbetsgivaren som hela tiden är ansvarig och att Säkerhetsrådgivaren endast är en ytterst kompetent resurs för denne. En absolut förutsättning för att Säkerhetsrådgivaren ska kunna fullgöra sin uppgift är att han har full uppbackning av och fullt förtroende från företagsledningen.
Då en sprängentreprenör normalt endast transporterar explosiva varor samt diesel och kanske några gastuber med gasol eller svetsutrustning och då transporterna är ganska rutinmässiga kan man här skapa rutiner som inte är alltför omfattande eller komplicerade. Dock måste konstateras att det idag inte är många entreprenörer som genomför sina transporter helt enligt bestämmelserna och att många har stora brister.

Upplägg och genomförande
BergUtbildarnas koncept för Säkerhetsrådgivare för sprängentreprenörer bygger på en fast årlig avgift som beror på företagets storlek och transporternas omfattning. I detta ingår att företaget får registrera undertecknad som Säkerhetsrådgivare hos (Räddningsverket) MSB MYndigheten samt det administrativa arbete som utförs hos BergUtbildarna med bland annat upprättande av årlig rapport. 


Även ett infomöte för personalen ingår. Tillkommer timarvode för eventuellt extra arbete som utförs ute hos kund.

För offert kontakta oss med information om omfattning på transporterna och gällande rutiner och kompetens på personalen.


Referenser
Mikael Dahl 
Kenneth Svensson
Martin Hermansson
Ole Smeds
Maxam Sverige
RG Bergkonsult
Alingsås
Hallstahammars Sprängtjänst